ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 15 10,427,600 0.98 0
BCP 5 100,936,800 7.33 2,230,703,280
CK 18 11,760,550 0.69 195,225,130
STEC 19 11,640,050 0.76 178,092,765
SCB 3 392,649,100 11.56 29,056,033,400
PTT 4 176,499,100 6.18 6,265,718,050
SCCC 8 2,920,399 0.98 367,970,274
มูลค่ารวม: 38,293,742,899 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-05
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PTT 3 187,192,850 6.55 6,645,346,175
SCCC 8 3,010,399 1.01 379,310,274
KTB 5 287,320,607 2.06 2,988,134,313
SCB 2 392,649,100 11.56 29,056,033,400
SCCC 8 2,254,000 0.98 284,004,000
KTB 5 276,170,607 1.98 2,872,174,313
PTT 4 195,929,200 6.86 6,955,486,600
ESSO 4 126,875,000 3.67 704,156,250
THAI 3 165,037,582 7.56 676,654,086
SCB 2 392,899,100 11.57 29,074,533,400
BCP 3 107,433,200 7.8 2,374,273,720
มูลค่ารวม: 82,010,106,531 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
KTB 5 269,349,107 1.93 2,801,230,713
ESSO 3 126,875,000 3.67 704,156,250
THAI 2 165,037,582 7.56 676,654,086
SCB 2 392,899,100 11.57 29,074,533,400
PTT 2 212,730,000 7.45 7,551,915,000
BCP 4 107,433,200 7.8 2,374,273,720
SCCC 8 2,254,000 0.98 284,004,000
มูลค่ารวม: 43,466,767,169 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com