ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ THE BANK OF NEW YORK MELLON

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BDMS 10 256,474,590 1.66 6,604,220,693
LH 7 156,042,022 1.31 1,576,024,422
SYNTEC 25 9,689,200 0.61 28,486,248
AP 14 40,629,600 1.29 266,123,880
BCH 8 68,660,000 2.75 1,304,540,000
BCP 14 9,398,800 0.68 317,209,500
BEAUTY 16 21,243,500 0.71 186,942,800
BJC 11 23,262,742 0.58 1,244,556,697
CK 11 14,480,750 0.85 365,638,938
SIRI 8 275,885,533 1.86 366,927,759
STEC 3 78,430,000 5.14 1,835,262,000
CPALL 13 93,030,084 1.04 6,581,878,443
ERW 22 22,220,700 0.89 147,767,655
HMPRO 14 83,157,079 0.63 1,239,040,477
TPIPP 5 88,451,300 1.05 535,130,365
TISCO 23 4,665,860 0.58 377,934,660
SUSCO 20 6,511,900 0.59 17,582,130
BBL 8 31,678,600 1.66 6,525,791,600
KBANK 8 34,522,628 1.44 6,559,299,320
SCB 10 55,868,325 1.65 7,849,499,663
CPN 10 60,018,942 1.34 4,606,453,799
PTT 9 25,887,113 0.91 1,268,468,537
SPALI 5 72,766,376 3.92 1,353,454,594
MAJOR 10 19,790,300 2.21 447,260,780
TCAP 15 9,967,200 0.83 528,261,600
LPN 20 15,001,495 1.02 110,260,988
SCCC 12 1,834,497 0.62 418,265,316
PTTEP 8 22,703,922 0.57 3,042,325,548
SCC 7 18,349,968 1.53 8,073,985,920
BTS 16 67,967,700 0.57 642,294,765
มูลค่ารวม: 64,420,889,095 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com