ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ THE BANK OF NEW YORK MELLON

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BDMS 10 256,474,590 1.66 6,475,983,398
LH 7 156,042,022 1.31 1,763,274,849
SYNTEC 25 9,689,200 0.61 37,206,528
AP 14 40,629,600 1.29 379,886,760
BCH 8 68,660,000 2.75 1,386,932,000
BCP 14 9,398,800 0.68 331,307,700
BEAUTY 16 21,243,500 0.71 250,673,300
BJC 11 23,262,742 0.58 1,407,395,891
CK 11 14,480,750 0.85 401,840,813
SIRI 8 275,885,533 1.86 480,040,827
STEC 3 78,430,000 5.14 1,921,535,000
CPALL 13 93,030,084 1.04 6,465,590,838
ERW 22 22,220,700 0.89 179,987,670
HMPRO 14 83,157,079 0.63 1,313,881,848
TPIPP 5 88,451,300 1.05 605,891,405
TISCO 23 4,665,860 0.58 391,932,240
SUSCO 20 6,511,900 0.59 21,098,556
BBL 8 31,678,600 1.66 6,589,148,800
KBANK 8 34,522,628 1.44 7,491,410,276
SCB 10 55,868,325 1.65 8,324,380,425
CPN 10 60,018,942 1.34 5,011,581,657
PTT 9 25,887,113 0.91 1,391,432,324
SPALI 5 72,766,376 3.92 1,819,159,400
MAJOR 10 19,790,300 2.21 488,820,410
TCAP 15 9,967,200 0.83 528,261,600
LPN 20 15,001,495 1.02 166,516,595
SCCC 12 1,834,497 0.62 464,127,741
PTTEP 8 22,703,922 0.57 3,485,052,027
SCC 7 18,349,968 1.53 8,404,285,344
BTS 16 67,967,700 0.57 635,497,995
มูลค่ารวม: 68,614,134,215 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com