ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ THE BANK OF NEW YORK MELLON

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BDMS 10 256,474,590 1.66 5,360,318,931
LH 7 156,042,022 1.31 1,521,409,715
SYNTEC 25 9,689,200 0.61 52,321,680
AP 14 40,629,600 1.29 310,816,440
BCH 8 68,660,000 2.75 1,023,034,000
BCP 14 9,398,800 0.68 359,504,100
BEAUTY 16 21,243,500 0.71 310,155,100
BJC 11 23,262,742 0.58 1,174,768,471
CK 11 14,480,750 0.85 409,081,188
SIRI 8 275,885,533 1.86 606,948,173
STEC 3 78,430,000 5.14 2,019,572,500
CPALL 13 93,030,084 1.04 5,860,895,292
ERW 22 22,220,700 0.89 128,880,060
HMPRO 14 83,157,079 0.63 856,517,914
TPIPP 5 88,451,300 1.05 663,384,750
TISCO 23 4,665,860 0.58 347,606,570
SUSCO 20 6,511,900 0.59 22,531,174
BBL 8 31,678,600 1.66 5,908,058,900
KBANK 8 34,522,628 1.44 7,180,706,624
SCB 10 55,868,325 1.65 8,324,380,425
CPN 10 60,018,942 1.34 4,291,354,353
PTT 9 25,887,113 0.91 10,510,167,878
SPALI 5 72,766,376 3.92 1,891,925,776
MAJOR 10 19,790,300 2.21 603,604,150
TCAP 15 9,967,200 0.83 468,458,400
LPN 20 15,001,495 1.02 163,516,296
SCCC 12 1,834,497 0.62 533,838,627
PTTEP 8 22,703,922 0.57 2,043,352,980
SCC 7 18,349,968 1.53 9,174,984,000
BTS 16 67,967,700 0.57 587,920,605
มูลค่ารวม: 72,710,015,070 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com