ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ THE BANK OF NEW YORK MELLON

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BDMS 10 256,474,590 1.66 0
LH 7 156,042,022 1.31 0
SYNTEC 25 9,689,200 0.61 0
AP 14 40,629,600 1.29 0
BCH 8 68,660,000 2.75 0
BCP 14 9,398,800 0.68 0
BEAUTY 16 21,243,500 0.71 0
BJC 11 23,262,742 0.58 0
CK 11 14,480,750 0.85 0
SIRI 8 275,885,533 1.86 0
STEC 3 78,430,000 5.14 0
CPALL 13 93,030,084 1.04 7,070,286,384
ERW 22 22,220,700 0.89 0
HMPRO 14 83,157,079 0.63 0
TPIPP 5 88,451,300 1.05 0
TISCO 23 4,665,860 0.58 0
SUSCO 20 6,511,900 0.59 0
BBL 8 31,678,600 1.66 0
KBANK 8 34,522,628 1.44 0
SCB 10 55,868,325 1.65 0
CPN 10 60,018,942 1.34 0
PTT 9 25,887,113 0.91 0
SPALI 5 72,766,376 3.92 0
MAJOR 10 19,790,300 2.21 0
TCAP 15 9,967,200 0.83 0
LPN 20 15,001,495 1.02 0
SCCC 12 1,834,497 0.62 0
PTTEP 8 22,703,922 0.57 0
SCC 7 18,349,968 1.53 0
BTS 16 67,967,700 0.57 0
มูลค่ารวม: 7,070,286,384 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com