หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
BA นฤมล ใจหนักแน่น หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-21 300,000 20.3 ขาย
K ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-24 510,000 6 ขาย
SUSCO ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2017-03-27 2017-03-23 200,000 0.77 ขาย
DTC วิชิต ชินวงศ์วรกุล หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-22 8,300 8.6 ซื้อ
DELTA อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-22 1,000 82.25 ซื้อ
DELTA อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-24 1,000 84.38 ขาย
ECL ปรีชา วีระพงษ์ หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-24 106,800 2.28 ซื้อ
TPOLY ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี Warrant 2017-03-27 2017-03-23 415,406 2.5 ขาย
TPOLY รัฐพัฒน์ รัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-22 150,000 5.2 ขาย
TPOLY รัฐพัฒน์ รัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-23 100,000 5.33 ขาย
NPP สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-24 500,000 0.89 ซื้อ
NPP สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย Warrant2 2017-03-27 2017-03-24 500,000 0.45 ขาย
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-24 11,000 1.18 ซื้อ
VIBHA พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-03-27 2017-03-24 21,800 1.92 ซื้อ
WORK สุรการ ศิริโมทย์ หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-23 2,500 57.75 ขาย
WORK สุรการ ศิริโมทย์ หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-24 2,500 58 ขาย
AU วิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-22 144,400 9.78 ซื้อ
AU วิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-23 800,000 9.65 ซื้อ
ATP30 ปิยะ เตชากูล หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-22 800,000 1.98 ขาย
ATP30 ปิยะ เตชากูล หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-23 1,200,000 2.03 ขาย
NCL กิตติ พัวถาวรสกุล หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-23 100,000 2.16 ซื้อ
EARTH ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-24 2,000,000 4.56 ซื้อ
GREEN ไต้ ชอง อี หุ้นสามัญ 2017-03-24 2017-03-21 100,000 1.89 ซื้อ
KKP ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2017-03-24 2017-03-22 10,000 70 ขาย
K ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล หุ้นสามัญ 2017-03-24 2017-03-23 180,000 5.85 ขาย
DNA ศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา Warrant 2017-03-24 2017-03-21 387,100 1.77 ขาย
DNA ศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา Warrant 2017-03-24 2017-03-21 110,500 1.8 ขาย
DNA ศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา Warrant 2017-03-24 2017-03-22 1,290,000 1.72 ขาย
DNA ศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา หุ้นสามัญ 2017-03-24 2017-03-23 2,700,000 0.86 ขาย
DNA ศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา Warrant 2017-03-24 2017-03-23 300,000 1.66 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com