หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
CEN วุฒิชัย ลีนะบรรจง หุ้นสามัญ 2017-10-20 2017-10-18 200,000 1.8 ซื้อ
CEN วุฒิชัย ลีนะบรรจง Warrant4 2017-10-20 2017-10-18 3,901,750 0.22 ขาย
CEN วุฒิชัย ลีนะบรรจง หุ้นสามัญ 2017-10-20 2017-10-19 330,100 1.81 ซื้อ
CMO อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ หุ้นสามัญ 2017-10-20 2017-10-17 1,050,000 2 ขาย
TIW สุเมธ ขันเจริญสุข หุ้นสามัญ 2017-10-20 2017-10-19 300 153 ซื้อ
NNCL วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา หุ้นสามัญ 2017-10-20 2017-10-18 500,000 1.5 ซื้อ
NNCL วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา หุ้นสามัญ 2017-10-20 2017-10-19 70 1.5 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-20 2017-10-19 6,100,000 1.82 ซื้อ
UTP กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-10-20 2017-10-19 100,000 8.65 ซื้อ
TTI กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-10-20 2017-10-19 500 31 ซื้อ
TTI กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-10-20 2017-10-19 400 31 ซื้อ
TIW สุเมธ ขันเจริญสุข หุ้นสามัญ 2017-10-19 2017-10-18 300 155 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-19 2017-10-18 2,100,000 1.87 ซื้อ
UTP กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-10-19 2017-10-18 97,800 8.85 ซื้อ
UTP กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-10-19 2017-10-18 17,500 8.8 ซื้อ
SMIT ธนา เสนาวัฒนกุล หุ้นสามัญ 2017-10-19 2017-10-17 30,000 6 ซื้อ
TU เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2017-10-19 2017-10-19 153,500 19.5 ซื้อ
CEN วุฒิชัย ลีนะบรรจง หุ้นสามัญ 2017-10-18 2017-10-16 519,800 1.8 ซื้อ
CEN วุฒิชัย ลีนะบรรจง Warrant4 2017-10-18 2017-10-16 4,550,000 0.24 ขาย
CEN วุฒิชัย ลีนะบรรจง หุ้นสามัญ 2017-10-18 2017-10-17 106,100 1.8 ซื้อ
CEN วุฒิชัย ลีนะบรรจง Warrant4 2017-10-18 2017-10-17 1,072,550 0.23 ขาย
CEN วุฒิชัย ลีนะบรรจง หุ้นสามัญ 2017-10-18 2017-10-18 460,000 1.8 ซื้อ
CEN วุฒิชัย ลีนะบรรจง Warrant4 2017-10-18 2017-10-18 459,700 0.22 ขาย
CMO อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ หุ้นสามัญ 2017-10-18 2017-10-12 250,000 2.02 ขาย
TSTE ประภาส ชุติมาวรพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-10-18 2017-10-12 2,000 8.4 ซื้อ
NNCL วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา หุ้นสามัญ 2017-10-18 2017-10-04 43,500 1.38 ซื้อ
NNCL สุทธิพร จันทวานิช หุ้นสามัญ 2017-10-18 2017-10-16 250,000 1.36 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-18 2017-10-17 11,100,000 1.87 ซื้อ
BTS คีรี กาญจนพาสน์ Warrant3 2017-10-18 2017-10-16 300,000,000 0.3 ขาย
UTP กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-10-18 2017-10-17 89,200 8.9 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com