หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
CSS โอภาส ติยวัฒนาโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-02-24 2017-02-22 20,000 3.16 ซื้อ
TMT พัลลภา ธรสารสมบัติ หุ้นสามัญ 2017-02-24 2017-02-22 273,200 18.55 ขาย
TMT พัลลภา ธรสารสมบัติ หุ้นสามัญ 2017-02-24 2017-02-23 100,000 18.7 ขาย
TU ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2017-02-24 2017-02-23 800,000 19.63 ซื้อ
MONO ปวีณา พูนพัฒนสุข หุ้นสามัญ 2017-02-24 2017-02-22 30,000 3.61 ซื้อ
MONO ปวีณา พูนพัฒนสุข หุ้นสามัญ 2017-02-24 2017-02-22 30,000 3.7 ขาย
KIAT เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ หุ้นสามัญ 2017-02-23 2017-02-22 650,000 0.69 ซื้อ
KIAT เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ Warrant 2017-02-23 2017-02-22 2,000,000 0.23 ขาย
ECL ดวงรัตน์ แจ้งมงคล หุ้นสามัญ 2017-02-23 2017-02-21 600,000 2.1 ขาย
AOT มนฤดี เกตุพันธุ์ หุ้นสามัญ 2017-02-23 2017-02-22 10,000 39.5 ขาย
TU ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2017-02-23 2017-02-22 500,000 19.7 ซื้อ
MTLS สงกรานต์ เอี่ยมกาย หุ้นสามัญ 2017-02-23 2017-02-22 20,000 29 ซื้อ
MTLS อำนาจ เนียมสี หุ้นสามัญ 2017-02-23 2017-02-22 10,000 30.25 ขาย
RJH จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2017-02-23 2017-02-21 75,000 24.69 ซื้อ
LOXLEY เฉลิมโชค ล่ำซำ Warrant 2017-02-23 2017-02-21 66,325 0.95 ซื้อ
LOXLEY เฉลิมโชค ล่ำซำ Warrant 2017-02-23 2017-02-21 66,325 0.94 ขาย
LOXLEY ธงชัย ล่ำซำ Warrant 2017-02-23 2017-02-21 18,238 0.95 ซื้อ
LOXLEY ธงชัย ล่ำซำ Warrant 2017-02-23 2017-02-21 18,238 0.94 ขาย
SMIT พิชัย นิธิวาสิน หุ้นสามัญ 2017-02-23 2017-02-21 70,000 4.4 ขาย
SMIT พิชัย นิธิวาสิน หุ้นสามัญ 2017-02-23 2017-02-22 80,000 4.4 ขาย
ABC ปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ หุ้นสามัญ 2017-02-23 2017-02-21 130,000,000 0.3 ขาย
OCEAN รัตนชัย วิไลเลิศโภคา Warrant 2017-02-23 2017-02-21 4,730,000 0.72 ขาย
ASEFA ชูศักดิ์ สุขะธรรมโม หุ้นสามัญ 2017-02-23 2017-02-22 100,000 8.3 ขาย
KIAT เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ หุ้นสามัญ 2017-02-22 2017-02-21 520,000 0.69 ซื้อ
KIAT เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ Warrant 2017-02-22 2017-02-21 1,500,000 0.24 ขาย
KAMART กอบบุญ วิชิต หุ้นสามัญ 2017-02-22 2017-02-20 30,000 10.5 ซื้อ
PSH รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-02-22 2017-02-22 100,000 22.3 ซื้อ
MILL สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล Warrant 2017-02-22 2017-02-17 3,000,000 0.26 ขาย
MILL สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล Warrant 2017-02-22 2017-02-20 5,000,000 0.28 ขาย
SITHAI พงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์ หุ้นสามัญ 2017-02-22 2017-02-09 100,000 2 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com