หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
K ธีระพร วีระถาวร หุ้นสามัญ 2017-04-25 2017-04-24 22,000 6.8 ขาย
CMR วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2017-04-25 2017-04-24 50,000 4.4 ซื้อ
D ไพโรจน์ เจตนชัย หุ้นสามัญ 2017-04-25 2017-04-20 10,000 7.8 ขาย
DELTA อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-04-25 2017-04-20 500 88 ขาย
DELTA อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-04-25 2017-04-24 1,000 89.25 ซื้อ
TFD อภิชัย เตชะอุบล หุ้นสามัญ 2017-04-25 2017-04-20 1,400,000 2.18 ซื้อ
TFD อภิชัย เตชะอุบล หุ้นสามัญ 2017-04-25 2017-04-21 2,100,000 2.16 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-25 2017-04-24 80,000 1.87 ซื้อ
PL ทิพย์สุดา คืนคง หุ้นสามัญ 2017-04-25 2017-04-24 1,000,005 0 รับโอน
MBAX พิสุทธิ เลิศวิไล Warrant 2017-04-25 2017-04-21 32,200 2.2 ซื้อ
KOOL กฤษณ ไทยดำรงค์ หุ้นสามัญ 2017-04-25 2017-04-20 1,250,000 4.94 ขาย
UTP กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-04-25 2017-04-24 100,000 7.75 ขาย
TTI กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-04-25 2017-04-24 5,000 31 ซื้อ
SAWAD วัชร์บูรย์ สุรสิงห์สฤษฎ์ หุ้นสามัญ 2017-04-25 2017-04-20 34,000 43.7 ขาย
SMT พูนพรรณ ไชยกุล หุ้นสามัญ 2017-04-25 2017-04-24 938,000 5.8 ซื้อ
SMT สมนึก ไชยกุล หุ้นสามัญ 2017-04-25 2017-04-24 938,000 5.8 ซื้อ
TSTE ประภาส ชุติมาวรพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-04-24 2017-04-19 3,900 7.55 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-24 2017-04-21 4,050,000 1.87 ซื้อ
PRAKIT ประกิต อภิสารธนรักษ์ หุ้นสามัญ 2017-04-24 2017-04-21 50,000 15.1 ขาย
PRAKIT ประกิต อภิสารธนรักษ์ หุ้นสามัญ 2017-04-24 2017-04-21 23,000 15.3 ขาย
UTP กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-04-24 2017-04-21 100,000 7.75 ขาย
AUCT สุวิทย์ ยอดจรัส หุ้นสามัญ 2017-04-24 2017-04-21 100,000 7.5 ขาย
BA อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-19 2,000 19.8 ซื้อ
ERW นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-18 110,000 4.92 ขาย
ECL ปรีชา วีระพงษ์ หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-20 200,000 2.71 ขาย
TFD อภิชัย เตชะอุบล หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-18 800,000 2.15 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-20 90,000 1.85 ซื้อ
UTP กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-20 100,000 7.6 ขาย
UTP กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-20 19,200 7.75 ขาย
TTI กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-11 400 31 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com