หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
KAMART พงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-15 50,000 4.26 ซื้อ
COMAN สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-15 25,000 3.8 ขาย
JWD จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-14 20,000 6.95 ซื้อ
SYNTEC ไพบูลย์ เชษฐโชติรส หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-15 50,000 3.92 ซื้อ
DCON ชนะ โตวัน หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-16 114,200 0.57 ซื้อ
TM สุนทรี จรรโลงบุตร หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-16 1,708,000 2 ขาย
CSR พัชราภรณ์ จุโลทัย หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-17 5,000 70 ซื้อ
CSR สุขุมา ชยานนท์ หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-17 15,000 70 ซื้อ
TNDT สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-14 20,000 5.35 ซื้อ
TU เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-16 178,100 18.4 ขาย
TWPC เรน ฮวา โฮ หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-15 100,000 0 ซื้อ
UTP ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-15 17,500 11.56 ซื้อ
UTP ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-16 1,500 11.3 ซื้อ
UTP ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-17 100,000 11.34 ซื้อ
RPH ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-16 20,000 4.98 ซื้อ
RPH วัลลภ เหล่าไพบูลย์ หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-16 20,000 4.98 ซื้อ
RPH ศรีชัย ครุสันธิ์ หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-10 100,000 5 ซื้อ
VIBHA ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-16 400,000 2.36 ซื้อ
VIBHA ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-08-17 2018-08-16 100,000 1.37 ซื้อ
VIBHA พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-16 70,000 2.36 ซื้อ
LH อดิศร ธนนันท์นราพูล หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-15 100,000 11.7 ซื้อ
SPC ปุณวีณ์ สุขเย็น หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-15 13,300 53.63 ขาย
COLOR รัช ทองวานิช หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-17 87,200 1.18 ซื้อ
COLOR สุชาติ จิวะพรทิพย์ หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-17 100,000 1.19 ซื้อ
COLOR สุชาติ จิวะพรทิพย์ หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-17 100,000 1.19 ซื้อ
SALEE สุชาติ จิวะพรทิพย์ หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-17 100,000 1.09 ซื้อ
ATP30 ปิยะ เตชากูล หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-14 455,700 1.74 ขาย
ATP30 ปิยะ เตชากูล หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-14 455,700 1.74 ขาย
ABICO ชัยฉัตร บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-15 76,800 6.12 ซื้อ
ABICO ชัยฉัตร บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-16 136,300 6.18 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com