หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
QH สุริย์ บัวคอม หุ้นสามัญ 2018-02-16 2018-01-18 116,666 3.34 ขาย
DELTA บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2018-02-16 2018-02-12 1,000 71.5 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-16 2018-02-14 64,000 1.74 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-16 2018-02-15 4,513,000 1.74 ซื้อ
UTP กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-02-16 2018-02-15 100,000 10.9 ขาย
CCP ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2018-02-15 2018-02-13 226,700 0.49 ซื้อ
RPH ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-02-15 2018-02-08 5,000 4.74 ซื้อ
COLOR ราชัน ควรหา หุ้นสามัญ 2018-02-15 2018-02-12 21,000 1.19 ซื้อ
COLOR ราชัน ควรหา หุ้นสามัญ 2018-02-15 2018-02-13 8,000 1.19 ซื้อ
TIW ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย หุ้นสามัญ 2018-02-14 2018-02-12 1,304,000 230.06 ขาย
EPCO ประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล หุ้นสามัญ 2018-02-14 2018-02-09 100,000 4.2 ซื้อ
EPCO ประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล หุ้นสามัญ 2018-02-14 2018-02-09 40,000 4.21 ซื้อ
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-02-14 2018-02-13 20,000 4.24 ซื้อ
VNG วรรธนะ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-02-14 2018-02-12 100,000 10.7 ซื้อ
VNG วรรธนะ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-02-14 2018-02-13 200,000 11.05 ซื้อ
COLOR มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2018-02-14 2018-02-09 100 1.21 ซื้อ
COLOR มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2018-02-14 2018-02-09 30,000 1.22 ซื้อ
COLOR มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2018-02-14 2018-02-12 30,000 1.2 ซื้อ
KSL สมชาย ชินธรรมมิตร์ หุ้นสามัญ 2018-02-14 2018-02-13 50,000 4.06 ซื้อ
AOT สราวุธ เบญจกุล หุ้นสามัญ 2018-02-13 2018-02-09 1,200 68.25 ซื้อ
NPP ศุภจักร ไตรรัตโนภาส Warrant3 2018-02-13 2018-02-05 6,588,700 0.47 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-13 2018-02-09 1,000,000 1.69 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-13 2018-02-12 607,000 1.71 ซื้อ
FNS ยูจีน เอส. เดวิส หุ้นสามัญ 2018-02-13 2018-02-06 300,000 0 โอนออก
FNS ยูจีน เอส. เดวิส หุ้นสามัญ 2018-02-13 2018-02-06 300,000 0 รับโอน
UTP กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-02-13 2018-02-12 100,000 10.4 ขาย
UTP บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-02-13 2018-02-12 100,000 10.5 ขาย
UTP บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-02-13 2018-02-12 150,000 10.6 ขาย
UTP ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-02-13 2018-02-12 50,000 10.6 ขาย
DELTA บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2018-02-12 2018-02-06 2,000 72 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com