หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
GULF สารัชถ์ รัตนาวะดี หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-06 64,000,000 45 ขาย
GULF สารัชถ์ รัตนาวะดี หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-06 3,500,000 47 ซื้อ
SYNTEC จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-06 700,000 5.5 ซื้อ
THE นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์ หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-06 300,000 4.16 ซื้อ
THE นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์ Warrant 2017-12-08 2017-12-06 4,300,000 0.29 ขาย
THE นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์ หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-07 400,000 4.18 ซื้อ
THE นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์ Warrant 2017-12-08 2017-12-07 5,700,000 0.29 ขาย
TSE แคทลีน มาลีนนท์ หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-07 200,000 4.96 ซื้อ
TSTE ประภาส ชุติมาวรพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-07 200 7.6 ขาย
TF พจนา พะเนียงเวทย์ หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-07 100,000 0 รับโอน
TFMAMA พจนี พะเนียงเวทย์ หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-07 100,000 0 รับโอน
TF พจน์ พะเนียงเวทย์ หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-07 100,000 0 รับโอน
TF พันธ์ พะเนียงเวทย์ หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-07 100,000 0 รับโอน
TF พิพัฒ พะเนียงเวทย์ หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-07 700,000 0 โอนออก
TF เพชร พะเนียงเวทย์ หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-07 100,000 0 รับโอน
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-06 100,000 1.79 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-07 400,000 1.77 ซื้อ
BROCK เนาวรัตน์ สุธรรมจริยา หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-06 300,100 2.8 ขาย
BROCK เนาวรัตน์ สุธรรมจริยา หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-07 400,000 2.88 ขาย
MAJOR วิชา พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-07 10,000,000 30.25 ขาย
VNG วสันต์ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-07 800,000 10.5 ซื้อ
SMT พูนพรรณ ไชยกุล หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-07 155,000 2.54 ซื้อ
SMT สมนึก ไชยกุล หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-07 155,000 2.54 ซื้อ
GLOBAL อนวัช สุริยวนากุล หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-07 250,000 17.04 ขาย
SE แสงเพชร ตันทะอธิพานิช หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-06 210,000 2.5 ซื้อ
SQ นพพันธป์ เมืองโคตร หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-01 2,020,400 7.7 ขาย
SQ นพพันธป์ เมืองโคตร หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-04 579,600 7.98 ขาย
SQ วันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-06 300,000 7.25 ซื้อ
SQ วิฑูรย์ ชินวณิชัย หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-08 25,000 7.6 ขาย
SQ วิทวัส ศิริสรรพ์ หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-11-29 2,000,000 0 โอนออก
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com