หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
DNA ศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-18 2,450,000 1.35 ขาย
DNA ศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-19 1,600,000 1.3 ขาย
DNA สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-18 2,450,000 1.35 ขาย
DNA สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-19 1,600,000 1.3 ขาย
DAII ปิโยรส เลาหเจริญยศ หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-18 16,000 6 ขาย
PTG วุฒิชัย ดวงรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-16 10,000 31 ซื้อ
PTG วุฒิชัย ดวงรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-18 10,000 30.25 ซื้อ
KOOL พรพรรณ นิลประสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-17 210,000 5.88 ขาย
KOOL พรพรรณ นิลประสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-19 50,000 7.1 ขาย
MONO ธีรศักดิ์ ธาราวร Warrant 2017-01-20 2017-01-18 200,000 1.5 ขาย
UTP กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-19 100,000 6.15 ซื้อ
UTP กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-19 163,800 6.25 ซื้อ
TTI กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-18 100 26 ซื้อ
VIBHA ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-01-20 2017-01-17 99,900 1.9 ซื้อ
VIBHA ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-01-20 2017-01-19 190,000 1.89 ซื้อ
SMT พูนพรรณ ไชยกุล หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-19 400,000 8 ซื้อ
SMT สมนึก ไชยกุล หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-19 400,000 8 ซื้อ
SPA ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-16 15,000 14.17 ซื้อ
SMIT ธนา เสนาวัฒนกุล หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-19 20,000 4.16 ซื้อ
SMIT พิชัย นิธิวาสิน หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-18 118,200 4.3 ขาย
SMIT พิชัย นิธิวาสิน หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-19 39,400 4.12 ขาย
MCS สุรชัย รติทอง หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-18 600,000 16.5 ซื้อ
BA พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2017-01-19 2017-01-17 100,000 22.4 ซื้อ
BA อาริญา ปราสาททองโอสถ หุ้นสามัญ 2017-01-19 2017-01-17 200,100 22.5 ขาย
SUSCO ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2017-01-19 2017-01-17 300,000 0.88 ซื้อ
CCN ดุลภาค เพ่งพันธ์พัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-01-19 2017-01-13 3,000,000 3 ซื้อ
SE-ED นุชนารถ กองวิสัยสุข หุ้นสามัญ 2017-01-19 2017-01-19 29,300 4.28 ขาย
TRC ไพจิตร รัตนานนท์ หุ้นสามัญ 2017-01-19 2017-01-16 8,662,500 1.48 ซื้อ
TRC ภาสิต ลี้สกุล หุ้นสามัญ 2017-01-19 2017-01-16 4,500,000 1.48 ซื้อ
TRC สมัย ลี้สกุล หุ้นสามัญ 2017-01-19 2017-01-16 42,975,000 1.48 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com