หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
GREEN สหัสชัย อินทรสุขศรี หุ้นสามัญ 2017-06-28 2017-06-27 300,000 1.55 ซื้อ
GC สำรวย ทิชาชล หุ้นสามัญ 2017-06-28 2017-06-26 174,200 7.16 ขาย
GC เอกชัย ศิริจันทนันท์ หุ้นสามัญ 2017-06-28 2017-06-26 300,000 7.36 ขาย
GC เอกชัย ศิริจันทนันท์ หุ้นสามัญ 2017-06-28 2017-06-27 100,000 7.5 ขาย
PRAKIT ประกิต อภิสารธนรักษ์ หุ้นสามัญ 2017-06-28 2017-06-27 6,500 13.7 ซื้อ
PJW วิวรรธน์ เหมมณฑารพ หุ้นสามัญ 2017-06-28 2017-06-26 2,050,000 2.5 ขาย
PJW วิวรรธน์ เหมมณฑารพ หุ้นสามัญ 2017-06-28 2017-06-26 2,050,000 2.5 ซื้อ
PHOL ชวลิต หวังธำรง หุ้นสามัญ 2017-06-28 2017-06-23 50,000 2.52 ขาย
PHOL ชวลิต หวังธำรง หุ้นสามัญ 2017-06-28 2017-06-26 50,000 2.5 ขาย
EA สมบูรณ์ อาหุนัย หุ้นสามัญ 2017-06-28 2017-06-26 50,000 36 ขาย
FVC ดนุช บุนนาค หุ้นสามัญ 2017-06-28 2017-06-27 300,000 3.1 ขาย
MALEE รุ่งฉัตร บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-06-28 2017-06-23 50,000 46.6 ซื้อ
MALEE รุ่งฉัตร บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-06-28 2017-06-27 80,000 46 ซื้อ
UPA อุปกิต ปาจรียางกูร หุ้นสามัญ 2017-06-28 2017-06-26 784,400 0.5 ซื้อ
UPA อุปกิต ปาจรียางกูร หุ้นสามัญ 2017-06-28 2017-06-27 386,400 0.5 ซื้อ
TTI กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-06-28 2017-06-27 900 30 ซื้อ
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-06-28 2017-06-26 300,000 7.1 ขาย
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-06-28 2017-06-26 603,200 0.54 ขาย
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-06-28 2017-06-26 50,000 0.54 ขาย
BFIT ธิติธรรม โรจนพฤกษ์ หุ้นสามัญ 2017-06-28 2017-06-27 35,000 18.4 ขาย
WIN จักร จามิกรณ์ หุ้นสามัญ 2017-06-28 2017-06-26 608,001 0.62 ซื้อ
SMIT พิชัย นิธิวาสิน หุ้นสามัญ 2017-06-28 2017-06-26 100,000 6.23 ขาย
ATP30 ปิยะ เตชากูล Warrant 2017-06-28 2017-06-23 2,500,000 1.13 ขาย
FN วราชัย ส่งวัฒนา หุ้นสามัญ 2017-06-28 2017-06-22 11,500 6.01 ขาย
BLA ประไพวรรณ ลิมทรง หุ้นสามัญ 2017-06-27 2017-06-23 416,000 47.7 ซื้อ
ECL ประภากร วีระพงษ์ หุ้นสามัญ 2017-06-27 2017-06-26 982,100 3.67 ขาย
NKI นิพล ตั้งจีรวงษ์ หุ้นสามัญ 2017-06-27 2017-06-23 500 58 ขาย
BCP ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หุ้นสามัญ 2017-06-27 2017-06-22 20,000 33.75 ซื้อ
BEAUTY ณัฐพงษ์ เขื่อนพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-06-27 2017-06-26 78,000 11 ขาย
PRAKIT ประกิต อภิสารธนรักษ์ หุ้นสามัญ 2017-06-27 2017-06-26 800 13.7 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com