หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
SUSCO มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-16 200,000 3.4 ซื้อ
CHG วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-16 100,000 2.24 ซื้อ
LPH วิรัตน์ วงศ์แสงนาค หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-15 20,000 8.2 ซื้อ
NCL กิตติ พัวถาวรสกุล หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-16 250,000 2.02 ซื้อ
MALEE จินตนา บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-16 1,200 32.5 ซื้อ
PTG พิทักษ์ รัชกิจประการ หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-17 100,000 17.68 ซื้อ
PSH รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-16 300,000 22.9 ซื้อ
BCPG สมชาย เกษมล้นนภา หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-18 37,000 15.5 ขาย
TVO ชัยพัฒน์ สหัสกุล หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-17 2,000 30.25 ซื้อ
ERW อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-17 100,000 5.7 ขาย
CMO อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-17 130,000 2 ขาย
CMO อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-16 916,000 1.99 ขาย
CMO อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-15 1,445,000 1.9 ขาย
SUSCO วีรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-17 100,000 3.2 ซื้อ
SUSCO วีรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-16 100,000 3.36 ซื้อ
CHG วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-16 400,000 2.26 ซื้อ
RJH วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-17 200,000 23.68 ขาย
MONO คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ Warrant 2017-08-18 2017-08-17 500,000 1.43 ขาย
NDR ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-17 265,000 3.9 ซื้อ
SALEE สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-17 165,100 1.45 ซื้อ
SE กิตติพันธุ์ เชื้อทอง หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-16 10,000 2.92 ซื้อ
WORK พาณิชย์ สดสี หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-17 30,000 71 ขาย
LOXLEY สุรช ล่ำซำ Warrant 2017-08-18 2017-08-17 5,675 0.21 ขาย
LOXLEY ธงชัย ล่ำซำ Warrant 2017-08-18 2017-08-15 12,500 0.21 ขาย
LOXLEY ธงชัย ล่ำซำ Warrant 2017-08-18 2017-08-15 318,238 0.2 ขาย
LOXLEY ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ Warrant 2017-08-18 2017-08-15 19,962 0.2 ขาย
VIBHA พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-08-18 2017-08-17 10,000 1.79 ซื้อ
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-08-18 2017-08-16 350,000 0.41 ขาย
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-17 8,000 6.65 ซื้อ
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-08-18 2017-08-17 50,000 0.39 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com