หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
GREEN ไต้ ชอง อี หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-20 100,000 1.01 ซื้อ
JWD จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-14 20,000 7.25 ซื้อ
JWD จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 14,000 6.55 ซื้อ
JWD จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 300,000 6.6 ซื้อ
SUN มรกต กิตติคุณชัย หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-20 100,000 3.22 ซื้อ
SUN องอาจ กิตติคุณชัย หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-20 150,000 3.28 ซื้อ
SYNTEC จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-20 200,000 4.18 ซื้อ
CPALL ชวน นิ่มกิตติกุล หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 5,000 77 ซื้อ
ZMICO ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 700,000 1.1 ซื้อ
AOT วราห์ ทองประสินธุ์ หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 100,000 65 ขาย
TVO พาชัย จันทร์พิทักษ์ หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-20 174,800 28.5 ซื้อ
TVO พาชัย จันทร์พิทักษ์ หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-21 125,200 28.5 ซื้อ
BKD นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-15 9,354,000 3.3 ซื้อ
BKD นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 5,146,000 3.3 ซื้อ
BKD นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-20 14,500,000 3.3 ขาย
BTS พิจิตรา มหาพล หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 50,000 9.1 ซื้อ
CCP ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-20 2,000,000 0.42 ซื้อ
PSL สมปรารถนา เทพนภาเพลิน หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 25,000 11.3 ซื้อ
PSL สมปรารถนา เทพนภาเพลิน หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-20 20,000 11.3 ซื้อ
PTG วัลภา สันติธรรมารักษ์ หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 500 16.5 ซื้อ
PSTC ภาณุ ศีติสาร หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-20 350,000 0.69 ซื้อ
PSTC ภาณุ ศีติสาร Warrant 2018-06-21 2018-06-20 271,700 0.31 ซื้อ
PLANET สาธิต รัฐเลิศกานต์ หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 6,600 1.96 ซื้อ
MATI ฐากูร บุนปาน หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-20 5,000 6.5 ซื้อ
METCO นพ โรจนวานิช หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 1,000 191 ซื้อ
VTE โสรัจ โรจนเบญจกุล Warrant 2018-06-21 2018-06-19 540,000 0.21 ขาย
UAC กิตติ ชีวะเกตุ หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 5,000 4.84 ซื้อ
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 200,000 5.38 ขาย
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-20 200,000 5.28 ซื้อ
SAMART วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 200,000 7.65 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com