หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
บริษัท ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
SUSCO อัมรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-23 40,800 3.54 ซื้อ
SUSCO อัมรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-24 50,000 3.52 ซื้อ
ERW กมลวรรณ วิปุลากร หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-24 50,000 8.2 ขาย
ERW กมลวรรณ วิปุลากร หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-24 100,000 8.3 ขาย
ERW กมลวรรณ วิปุลากร หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-24 200,000 8.25 ขาย
ERW กมลวรรณ วิปุลากร หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-25 50,000 8.3 ขาย
ECL ดนุชา วีระพงษ์ หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-24 336,800 2.3 ซื้อ
ECL ดนุชา วีระพงษ์ หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-25 276,900 2.28 ซื้อ
TPCH พล คงเสือ หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-25 38,000 9.88 ซื้อ
MPG ปิยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นบุริมส 2018-04-26 2018-04-25 19,000 0.01 ขาย
BTS คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-23 4,482,700 8.64 ซื้อ
BTS คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-23 100,000,000 0 โอนออก
BTS คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-24 1,500,000 8.7 ซื้อ
MILL สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-24 23,600 1.67 ซื้อ
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-25 50,900 3.16 ซื้อ
PRAKIT ประกิต อภิสารธนรักษ์ หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-24 100 13.6 ขาย
PRAKIT ประกิต อภิสารธนรักษ์ หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-24 10,000 13.5 ขาย
PRAKIT ประกิต อภิสารธนรักษ์ หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-24 10,000 13.5 ขาย
ERW นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-20 100,000 8.4 ขาย
BJC ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-24 20,000 59 ขาย
BJC ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-24 20,000 59 ขาย
BJC ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-20 15,000 59 ขาย
TSC ทวีฉัตร จุฬางกูร หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-23 100 11.7 ซื้อ
TU เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-24 313,400 18.99 ซื้อ
EPCO ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-24 800,000 3.19 ขาย
AYUD ชูศักดิ์ สาลี หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-23 3,000 46.75 ขาย
AYUD ชูศักดิ์ สาลี หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-23 3,000 46.75 ขาย
TU เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-25 159,200 18.8 ซื้อ
BJC ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-20 15,000 59 ขาย
MBK สาธิต สายศร หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-20 202,000 23 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com